Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Johannes 14:6)


 

Dankie vir die besoek!

Kontak-Inligting vir Voetspore

En Hy het Sy volk laat uitgaan met vreugde, Sy uitverkorenes met gejubel.
Psalm 105:43